ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Vítejte na www.unidrain.cz, „webových stránkách“ společnosti:

Unidrain A/S
Farum Gydevej 71
DK-3520 Farum (Dánsko)
CVR-no. 26 52 92 55

Telefon: +45 39 10 10 30
E-mail: info@remove-this.unidrain.dk

Tyto webové stránky používají soubory cookie (tzv. cookies) na účelem optimalizace zkušeností uživatelů a poskytování nejlepších možných služeb uživatelům. 

Použití cookies může zahrnovat zpracování s osobními údaji, a proto Vám doporučujeme přečíst si také naše Zásady ochrany osobních údajů.

Co jsou to cookies?

Cookie je datový soubor, který mohou webové stránky ukládat do Vašeho počítače, smartphonu či jiného elektronického zařízení vybaveného pamětí. Účelem použití cookies je rozpoznat Vaše zařízení a na základě toho sledovat, jak používáte tyto webové stránky. Mohou být využity také ke zlepšení komunikace mezi Vámi a Vaším webovým prohlížečem při použití těchto webových stránek. Cookies umožňují rozpoznání Vašeho zařízení a shromažďování údajů o webových stránkách a funkcích, které navštívíte prostřednictvím Vašeho prohlížeče. My dokážeme číst pouze cookies umístěné do Vašeho prohlížeče prostřednictvím těchto webových stránek, tj. nemůžeme číst cookies, které ve Vašem zařízení ukládají jiné webové stránky.  

Za účelem poskytování služeb lépe upravených na míru Vašim potřebám používáme různé druhy cookies. Cookies můžeme používat i za účelem vybudování základů pro optimalizaci provozu na webových stránkách a mezi nimi. 

Shromážděné údaje nám pomáhají zlepšovat obsah těchto webových stránek a mohou být sdíleny s našimi obchodními partnery a třetími stranami. 

Existují dva základní druhy cookies, „dočasné“ a „trvalé“. Dočasné cookies se vztahují k aktuální návštěvě těchto webových stránek a jsou automaticky vymazány poté, co zavřete webový prohlížeč. Trvalé cookies naopak zůstanou uloženy ve Vašem zařízení. 

Trvalé cookies se z Vašeho zařízení po určité době (např. po 180 dnech) samy vymažou, automaticky se však obnoví, jakmile znovu navštívíte tyto webové stránky. 

Při návštěvě těchto webových stránek mohou cookies do Vašeho zařízení ukládat i další strany. Naše stránky umožňují umístění cookies služby Google Analytics od společnosti Google Inc. do vašeho zařízení. 

Jaké druhy cookies používáme a pro jaké účely?

Vedle cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování těchto webových stránek, např. pro výběr jazyka, používáme cookies služby Google Analytics.

Cookies služby Google Analytics (podmínky této služby jsou dostupné zde) nám pomáhají zjišťovat, kdo navštěvuje tyto webové stránky. Získané údaje pak v anonymizované podobě odesíláme na server. Slouží nám k vytváření statistik pohybu uživatelů po těchto webových stránkách. Tento typ souboru cookie se z Vašeho zařízení vymaže po dvou letech. Pokud však tyto stránky navštívíte dříve, platnost souboru se obnoví. 

Jak můžete zabránit použití cookies a jak cookies vymazat?

Použití cookies můžete kdykoli odmítnout ve svém prohlížeči, který umožňuje výběr cookies, které povolíte, zablokujete nebo vymažete. Konkrétní postup záleží na prohlížeči, který používáte. Používáte-li více prohlížečů, je třeba vymazat cookies v každém z nich. 

Bližší technické pokyny jsou k dispozici na stránkách s podporou pro jednotlivé prohlížeče. Stránky s podporou pro běžně používané prohlížeče a odkazy na vymazání flashových cookies naleznete zde:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

Datum poslední revize 14.07.2014

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vítejte na www.unidrain.cz, „webových stránkách“ společnosti:

Unidrain A/S
Farum Gydevej 71
DK-3520 Farum (Dánsko)
CVR-no. 26 52 92 55

Telefon: +45 39 10 10 30
E-mail: info@remove-this.unidrain.dk

Při komunikaci prostřednictvím těchto webových stránek naše společnost, jakožto správce a zpracovatel osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje o Vás – poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto bychom Vám rádi blíže vysvětlili, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme. 

Níže najdete popis osobních údajů, které shromažďujeme, informace o tom, pro jaké účely je používáme, jak dlouho je uchováváme a zda je sdílíme s dalšími stranami. 

Jaké druhy osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďované údaje zahrnují Vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a další údaje, které nám poskytnete při realizaci objednávek na těchto webových stránkách, při registraci k odběru našich newsletterů nebo v rámci písemných dotazů odeslaných prostřednictvím těchto webových stránek. Dále shromažďujeme údaje prostřednictvím tzv. cookies. Zásady používání souborů cookie na našich stránkách najdete zde.

Pro jaké účely používáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme při zpracování Vašich objednávek a zasílání objednaného zboží, při zpracování stížností, odesílání newsletterů a v rámci kontaktů, které si od nás vyžádáte. Dále je používáme za účelem zodpovězení Vašich dotazů a zlepšení obsahu těchto webových stránek. Vaše osobní údaje mohou být použity také pro účely statistického měření používání těchto webových stránek. 

Předáváme Vaše osobní údaje dalším stranám?

Osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím těchto webových stránek, předáváme v určitých případech dalším stranám. Předávání osobních údajů však probíhá pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí požadované služby, např. v souvislosti s dodávkou vaší objednávky, s doručením newsletterů či podobnými službami, které vyžadují Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje mohou být předány: (i) dodavatelům naší společnosti (např. dodavatelům služeb, technické podpory a doručovacích služeb), (ii) v souvislosti s prodejem, postoupením či jiným převodem obsahu těchto webových stránek nebo (iii) v případech, kdy to vyžaduje právní předpis, soudní nebo jiné závazné rozhodnutí . 

S tím, jak naše společnost poroste, může dojít k prodejům a převzetím podniků či aktiv. V rámci těchto transakcí jsou údaje o zákaznících obecně jedním z nejatraktivnějších obchodních aktiv. Osobní údaje shromážděné na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů budou v takových případech předány kupci jako novému správci včetně jeho skupiny, který převezme naše podnikání či aktiva, nebo společnostem, které převezmeme. 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k poskytování Vámi požadovaných služebnebo tak dlouho, jak je to vyžadováno zákonem. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje vymazány.   

Jaká preventivní opatření přijímáme? 

Přijímáme preventivní opatření technické a organizační povahy, abychom ochránili Vaše osobní údaje před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Preventivní opatření pravidelně revidujeme na základě nejnovějšího technologického vývoje. 

Nemůžeme však zaručit úplnou ochranu proti jednotlivcům, kteří usilují o to, aby překonali naše preventivní opatření a získali přístup k osobním údajům předaným pomocí internetu, např. prostřednictvím e-mailu. 

Jaká práva Vám zajišťuje příslušný předpis o ochraně osobních údajů?

Máte právo přístupu k osobním údajům, na informace o zacházení se svými osobními údaji a také právo na jejich opravu, zablokování nebo smazání, jsou-li nepřesné. Dále jste oprávněni vyžadovat, aby Vaše osobní údaje nebyly používány třetími stranami nebo předávány třetím stranám pro komerční a statistické účely. Máte také právo podat stížnost k příslušnému orgánu veřejné správy.

V případě tohoto požadavku nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje naleznete v horní části této stránky. 

Můžeme měnit Zásady ochrany osobních údajů?

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše Zásady ochrany osobních údajů. Sledujte prosím pravidelně naše webové stránky, abyste se seznámili s případnými změnami. Změnu poznáte podle data uvedeného na konci této stránky. Opakovaným používáním/navštěvováním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s provedenými změnami.  

Máte dotazy?

V případě jakýchkoli dotazů či komentářů nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje naleznete v horní části této stránky. 

Datum poslední revize 14.07.2014

Nalézt prodejce

Chcete-li najít nejbližšího prodejce nebo předváděcí centrum, napište PSČ.