Směr odtoku
Rozměr odtoku
Sifon
Boční přívod
Výška (mm)  

Spustit znovu

Nalézt prodejce

Chcete-li najít nejbližšího prodejce nebo předváděcí centrum, napište PSČ.